wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Van werk naar werk met baangarantie

JobPeople adviseert, begeleidt en ondersteunt bedrijven en organisaties bij in-, uit- en doorstroom van medewerkers als gevolg van reorganisaties of organisatie aanpassingen. Op basis van vele jaren ervaring met het begeleiden van uitstroom van medewerkers heeft JobPeople in samenspraak met UWV, Werkgeversorganisaties Arbeidsrecht juristen en Vakbonden een uniek concept ontwikkeld waarbij medewerkers intensief gedurende 6 maanden persoonlijk worden begeleid naar ander werk elders. Hiervoor geeft JobPeople een baangarantie af. Geen traditioneel outplacement programma maar individuele maatwerk oplossingen waarbij uitsluitend de medewerker centraal staat en niet een te doorlopen outplacement programma.


Accordion

JobPeople consultants hebben vele jaren ervaring binnen het HR domein bij MKB, MKB+ en beursgenoteerde ondernemingen met ingrijpende re-organisaties, downsizing en zowel collectieve als individuele uitstroom trajecten.

'De Mens' staat altijd centraal, pas dan is er beweging, begrip en ontstaan duurzame oplossingen.

Sedert 2011 ontzorgt en begeleidt JobPeople zowel werkgevers als werknemers met haar 'Begeleiding van Werk naar Werk elders met Baangarantie' programma en oplossingsgerichte advisering en ondersteuning inzake uitstroom.

Met +90% succesvolle plaatsingen bewijzen wij dat individueel maatwerk structureel aanzienlijk betere resultaten geeft dan de traditionele 'old school' outplacement of soortgelijke oplossingen.

Kwaliteit, professionalisme en afspraken nakomen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.Geen vrijblijvend advies, maar bindende afspraken met resultaat verplichting,…..dáár gaat het om!

Voor ons betekent Kwaliteit ook tevreden opdrachtgevers en werknemers !

Een Sociaal Plan en een Vaststellingsovereenkomst waarin 'Begeleiding van Werk naar Werk met Baangarantie” is opgenomen wordt door OR en Vakbonden ervaren als een grote meerwaarde, tenslotte gaat het bij de OR en Vakbonden om behoud werkgelegenheid en toekomst perspectief.

Hierdoor nemen OR adviesaanvragen en de goedkeuring van een SP door de Vakbonden aanzienlijk minder tijd in beslag. De werknemer is de winnaar, want als een ontslag toch onvermijdelijk is, heeft het vinden van een andere baan elders top prioriteit

De aangeboden Baangarantie houdt concreet in dat werknemer een formeel werkaanbod ontvangt van een andere werkgever op dit moment eindigt ook onze interventie. Indien wenselijk is er sprake van afrondende nazorg.

Sedert 2011 heeft JobPeople

  • 90% van de opdrachten met een succesvolle herplaatsing afgerond
  • 6% van de opdrachten werd door de werknemer voortijdig beëindigd
  • 3% van de opdrachten werden doorJobPeople voortijdig beëindigd
  • 1% van de opdrachten kon niet worden ingevuld